الـقرامطة بین المد و الجزر

زبان : عربی

ناشر : دار الأندلس

سایر نویسندگان : نويسنده:غالب، مصطفی

تعداد صفحات : 447ص.

موضوعات مرتبط : اسماعیلیه - قرمطیان

کتاب "الـقرامطة بین المد و الجزر" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

دانشنامه تاریخ تشیع

متن 300 عنوان کتاب، با موضوع تاريخ تشيع به زبان فارسی و عربی

متن 300 عنوان کتاب، با موضوع تاريخ تشيع به زبان فارسی و عربی در موضوعات : باورهای اعتقادی شیعه امامیه، فرقه‌های شیعی، قبایل و خاندان‌های شیعی، جنبش‌ها و قیام‌های شیعی، دولت‌های شیعی، فرهنگ و تمدن شیعی، پراکندگی جغرافیایی شیعیان و ...

Discount  25 %  30,000    22,500 Toman