کتاب "شوق دیدار: دل‌نوشته‌ها و شوق‌نامه‌های عمره‌گزاران دانشجو" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تا حضور 1.1

ویژه عمره دانشگاهیان

بیش از 500 جلد کتاب به همراه نگارخانه و بانک نرم افزارهای موبایلی در در موضوع حج و زیارت

Discount  5 %  15,000    14,250 Toman