التحریر الطاووسی

زبان : عربی

ناشر : کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)

سایر نویسندگان : تلخيص:ابن شهید ثانی، حسن بن زین الدین - نويسنده:کشی، محمد بن عمر - نويسنده:ابن‌طاووس، احمد بن موسی - زير نظر:مرعشی، محمود - مصحح:جواهری، فاضل عباس

تعداد صفحات : 749ص.

موضوعات مرتبط : حدیث - علم الرجال - محدثان شیعه