المعجم الموحد لأعلام الأصول الرجالیة و الخلاصة للعلامة

زبان : عربی

ناشر : مجمع الفکر الإسلامي

سایر نویسندگان : نويسنده:دریاب نجفی، محمود

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : محدثان شیعه - سرگذشت نامه - محدثان شیعه - فهرست‏ها

کتاب "المعجم الموحد لأعلام الأصول الرجالیة و الخلاصة للعلامة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه دروس حوزوی

۲۳۰ عنوان در ۷۸۵ جلد كتاب از دروس حوزوی

متن کامل ۲۳۰ عنوان در ۷۸۵ جلد كتاب از دروس حوزوی، به زبان عربی و فارسی، مشتمل بر موضوعات: ادبیات عربی، فقه، اصول ففه، فلسفه، منطق و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان