دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی

زبان : فارسی

ناشر : فروغی

سایر نویسندگان : نويسنده:نظامی، الیاس بن یوسف

تعداد صفحات : [395]ص.

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 6ق.