کلیات شمس تبریزی ( دیوان كبیر شمس )

زبان : فارسی

ناشر : طلايه

سایر نویسندگان : مصحح:فروزانفر، بدیع‌الزمان - نويسنده:مولوی، جلال‎‌الدین محمد بن محمد

تعداد صفحات : 1448 ص

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 7ق. - مولوی، جلال الدین محمد بن محمد، 604 - 672ق. - سرگذشت نامه - مولوی، جلال الدین محمد بن محمد، 604 - 672ق. شمس تبریزی - واژگان

کتاب "کلیات شمس تبریزی ( دیوان كبیر شمس )" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان