تاریخ جهانگشاى جوینى

زبان : فارسی

ناشر : دستان

سایر نویسندگان : مصحح:قزوینی، محمد - اهتمام:موسویان، شاهرخ - نويسنده:جوینی، عطا ملک بن محمد

تعداد صفحات : 3ج. در یک مجلد، ([934] ص.)

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - اسماعیلیان، 483 - 654ق. - ایران - تاریخ - خوارزم شاهیان، 470 - 628ق. - ایران - تاریخ - مغولان و ایلخانان، 616 - 756ق.

کتاب "تاریخ جهانگشاى جوینى" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست