تاریخ بخارا، خوقند و کاشغر

زبان : فارسی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : نويسنده:شمس بخارائی - محقق:عشیق، محمداکبر

تعداد صفحات : 340ص.

موضوعات مرتبط : آسیای مرکزی - تاریخ - قرن 13ق. - بخارا - تاریخ - قرن 13ق. - خوقند (خان نشین) - تاریخ - قرن 13ق. - کاشغر - تاریخ - قرن 13ق.

کتاب "تاریخ بخارا، خوقند و کاشغر" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان