تاريخ طبرستان

زبان : عربی

ناشر : المجلس الأعلی للثقافة

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌اسفندیار، محمد بن حسن - مترجم:نادی، احمد محمد

تعداد صفحات : 477ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - دیلمیان، 320 - 447ق. - ایران - تاریخ - زیاریان، 316 - 483ق. - مازندران - تاریخ - نثر فارسی - قرن 7ق.

کتاب "تاريخ طبرستان " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان