تأسیس الغرب الإسلامی

زبان : عربی

ناشر : دار الطلیعة للطباعة و النشر

سایر نویسندگان : نويسنده:جعیط ، هشام

تعداد صفحات : 261ص.

موضوعات مرتبط : مغرب - اوضاع اجتماعی - مغرب - اوضاع اقتصادی - مغرب - تاریخ - ۱۳۲ - ۶۵۶ ق. - مغرب - سیاست و حکومت

کتاب "تأسیس الغرب الإسلامی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان