الرحلة إلی مصر و السودان و الحبشة

زبان : عربی

ناشر : دار الآفاق العربية

سایر نویسندگان : نويسنده:اولیاء چلبی - مترجم:مصری، حسین مجیب - مصحح:مخلوف‏، ماجده - زير نظر:حرب، محمد

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : اتیوپی - سیر و سیاحت - اولیاء چلبی ، 1020 - 1090؟ ق. - سفرها - سفر نامه‎ها - سودان - سیر و سیاحت - مصر - تاریخ - مصر - سیر و سیاحت - مصر - وضع سیاسی و اجتماعی

کتاب "الرحلة إلی مصر و السودان و الحبشة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان