أخبار نیل مصر

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب و الوثائق القومیة، الإدارة المرکزیة للمراکز العلمیة، مرکز تحقیق التراث

سایر نویسندگان : نويسنده:اقفهسی‌، احمد بن‌ عماد الدین - محقق:محمد، نعمات عباس - محقق:مصطفی، لبیبه ابراهیم

تعداد صفحات : 144ص.

موضوعات مرتبط : اهرام - رود نیل - رود نیل، دره - مصر - آثار تاریخی

کتاب "أخبار نیل مصر" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان