معجم قری جبل عامل

زبان : عربی

ناشر : دار التعارف للمطبوعات

سایر نویسندگان : نويسنده:ظاهر، سلیمان‌

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : جبل عامل - فرهنگ جغرافیایی - روستاها - جبل عامل - نام‏های جغرافیایی

کتاب "معجم قری جبل عامل" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان