مهاجران آل ابوطالب (ترجمه)

زبان : فارسی

ناشر : آستان قدس رضوی، بنياد پژوهشهای اسلامى

سایر نویسندگان : نويسنده:مرعشی، شهاب‌الدین - نويسنده:ابن طباطبا علوی اصفهانی، ابراهیم بن ناصر - مترجم:عطایی، محمدرضا

تعداد صفحات : 689ص.

موضوعات مرتبط : آل ابو طالب - نسب نامه - سادات - نسب نامه

کتاب "مهاجران آل ابوطالب (ترجمه)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان