أدب الکاتب

زبان : عربی

ناشر : مؤسسة الرسالة

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌قتیبه، عبدالله بن مسلم - محقق و معلق:دالی، محمد

تعداد صفحات : 10م، 790ص.

موضوعات مرتبط : زبان شناسی - زبان عربی - معنی شناسی

کتاب "أدب الکاتب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان