کتاب الاشتقاق

زبان : عربی

ناشر : مکتبة الخانجي

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن درید، محمد بن حسن - محقق:هارون، عبد السلام محمد‎

تعداد صفحات : [716]ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - اشتقاق - زبان عربی - مسایل لغوی - زبان عربی - واژه نامه‎ها

کتاب "کتاب الاشتقاق" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان