الإعلان بالتوبیخ لمن ذمّ التاریخ

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : نويسنده:سخاوی، محمد بن عبد الرحمن - مترجم:علی، صالح احمد - محقق:روزنتال، فرانتس

تعداد صفحات : 460ص.

موضوعات مرتبط : تاریخ نویسان اسلامی - سرگذشت نامه و کتاب شناسی - تاریخ نویسی اسلامی - سرگذشتنامه و کتابشناسی - سرگذشت نامه نویسی - تاریخ - فلسفه

کتاب "الإعلان بالتوبیخ لمن ذمّ التاریخ" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان