التمثيل و المحاضرة

زبان : عربی

ناشر : دار و مکتبة الهلال

سایر نویسندگان : نويسنده:ثعالبی، عبدالملک بن محمد - محقق:حسین، قصی

تعداد صفحات : 336 ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - اصطلاحها و تعبیرها - زبان عربی - صرف و نحو - اضافه - ضرب المثل‏های عربی

کتاب "التمثيل و المحاضرة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان