الصداقة و الصدیق

زبان : عربی

ناشر : دار الفکر

سایر نویسندگان : نويسنده:ابو حیان توحیدی، علی بن محمد - محقق:کیلانی، ابراهیم

تعداد صفحات : 416 ص.

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - قرن 4ق. - دوستی در ادبیات - شعر آموزنده عربی - مجموعه‏ها

کتاب "الصداقة و الصدیق" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان