الأمالی

زبان : عربی

ناشر : مؤسسة الکتب الثقافیة

سایر نویسندگان : نويسنده:بکری، عبد الله بن عبد العزیز - نويسنده:قالی، اسماعیل بن قاسم - محقق:جلیمی، سید بن عباس - محقق:هلل، صلاح بن فتحی

تعداد صفحات : 976ص.

موضوعات مرتبط : احادیث اهل سنت - ادبیات عربی - قرن 4ق. - مجموعه‏ها - قالی، اسماعیل بن قاسم، ۲۸۸ - 356ق. الامالی - نقد و تفسیر

کتاب "الأمالی " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان