الولاة و کتاب القضاة

زبان : عربی

ناشر : دار الکتاب الإسلامي

سایر نویسندگان : نويسنده:کندی، محمد بن یوسف - مصحح:گست، روفون

تعداد صفحات : ل، 686، 72ص.

موضوعات مرتبط : اسلام - تاریخ - مصر - تاریخ - 638 - 1250ق. - مصر - شاهان و فرمان روایان - سرگذشت نامه

کتاب "الولاة و کتاب القضاة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان