کتاب نسب قريش

زبان : عربی

ناشر : دار المعارف

سایر نویسندگان : نويسنده:مصعب بن عبد الله - مصحح:لوی ‌- پرووانسال‌، اواریست‌

تعداد صفحات : [36]، 477ص.

موضوعات مرتبط : قریش (قبیله) - نسب نامه

کتاب "کتاب نسب قريش" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان