مثالب العرب

زبان : عربی

ناشر : دار الهدی

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن کلبی، هشام بن محمد - محقق:طایی، نجاح

تعداد صفحات : 183 ص.

موضوعات مرتبط : جاهلیت - عربستان - اوضاع اجتماعی - پیش از اسلام - قبایل و نظام قبیله‏ای - عربستان - پیش از اسلام

کتاب "مثالب العرب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان