المحاسن و المساوي

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : نويسنده:بیهقی، ابراهیم بن محمد - حاشيه نويس:علی، عدنان

تعداد صفحات : 447ص.

موضوعات مرتبط : اخلاق اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - ادبیات عربی - قرن 4ق. - داستان‏های اخلاقی - متون قدیمی تا قرن 14 - داستان‏های اخلاقی - مجموعه‏ها - داستان‏های کوتاه عربی - مجموعه‏ها - شعر آموزنده عربی - شعر آموزنده عربی - مجموعه‏ها - شعر عربی - مجموعه ها - متون قدیمی تا قرن14 - شعر عربی - مجموعه‌ها

کتاب "المحاسن و المساوي" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان