نوادر المخطوطات

زبان : عربی

ناشر : شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابي الحلبي و اولاده

سایر نویسندگان : محقق:هارون، عبد السلام محمد‎

تعداد صفحات : 8ج. در دو مجلد

موضوعات مرتبط : نسخه‎های خطی عربی - فهرست‏ها

کتاب "نوادر المخطوطات" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان