ترجمه رساله قشیریه

زبان : فارسی

ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

سایر نویسندگان : مصحح:فروزانفر، بدیع‌الزمان - نويسنده:قشیری، عبدالکریم بن هوازن - مترجم:عثمانی، حسن بن احمد

تعداد صفحات : 84، 835ص.

موضوعات مرتبط : تصوف - متون قدیمی تا قرن 14 - عرفان - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 5ق.

کتاب "ترجمه رساله قشیریه" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان

اخلاق اسلامی

كتابخانه اخلاق اسلامی

متن كامل 343 عنوان كتاب در 597 جلد، در موضوعات: آداب، حقوق، فضایل اخلاقی و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان