جوحی

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه تهران

سایر نویسندگان : گردآورنده:مجاهد، احمد

تعداد صفحات : پنجاه و پنج، 896ص.

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - لطیفه، هجو و طنز - ادبیات عربی - مجموعه‌ها - جحا، - ۱۳۰؟ق. - لطیفه‏ها - لطیفه‎های عربی - قرن 2ق.

کتاب "جوحی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان