دیوان حکیم هیدجی

زبان : فارسی

ناشر : [بی نا]

سایر نویسندگان : نويسنده:هیدجی، محمد - مصحح:هشترودی، علی

تعداد صفحات : 300ص.

موضوعات مرتبط : شعر ترکی - ایران - قرن 14 - شعر فارسی - قرن 14