روضه المنجمین

زبان : فارسی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : نويسنده:شهمردان بن ابی‌الخیر - محقق:اخوان زنجانی، جلیل

تعداد صفحات : پنجاه و دو، 618ص.

موضوعات مرتبط : اختر گویی - متون قدیمی تا قرن ۱۴ - نجوم - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "روضه المنجمین" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان