سیر الملوک (سیاستنامه)

زبان : فارسی

ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

سایر نویسندگان : نويسنده:نظام الملک، حسن بن علی - اهتمام:دارک، هیوبرت

تعداد صفحات : 380، IX ص.

موضوعات مرتبط : پادشاهی - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 5ق. - کشور داری - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "سیر الملوک (سیاستنامه)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان