عقل و عشق یا مناظرات خمس

زبان : فارسی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : نويسنده:ترکه اصفهانی، علی بن محمد - محقق:جودی نعمتی، اکرم

تعداد صفحات : 218ص.

موضوعات مرتبط : داستان‏های عرفانی - قرن 9ق. - عرفان - متون قدیمی تا قرن 14 - عشق (عرفان) - عقل - نثر فارسی - قرن 9ق.

کتاب "عقل و عشق یا مناظرات خمس" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان