تاریخ الزمان

زبان : عربی

ناشر : دار المشرق

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن عبری، غریغوریوس بن هارون

تعداد صفحات : 11، [417]ص.

موضوعات مرتبط : عباسیان - تاریخ - 132 - 656ق. - مغولان - تاریخ - کشورهای اسلامی - تاریخ - 132 - 656ق.