کتاب غرر السیر

زبان : عربی

ناشر : دار الفکر

سایر نویسندگان : محقق و معلق:ذکار، سهیل - نويسنده:ثعالبی‌ مرغنی‌، حسین‌ بن‌ محمد

تعداد صفحات : و، 464ص.

موضوعات مرتبط : اسلام - تاریخ - 41 - 132ق. - شاهان و فرمان روایان - کشورهای اسلامی - سرگذشت نامه - کشورهای عربی - تاریخ - 41 - 132ق.