تمهیدات

زبان : فارسی

ناشر : منوچهری

سایر نویسندگان : نويسنده:عین‌القضاة، عبدالله بن محمد - مصحح:عسیران، عفیف

تعداد صفحات : 520ص.

موضوعات مرتبط : تصوف - متون قدیمی تا قرن 14 - عرفان - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 6ق.