اشعة اللمعات ( شرح لمعات )

زبان : فارسی

ناشر : بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

سایر نویسندگان : نويسنده:جامی، عبد الرحمن بن احمد - محقق:عراقی، ابراهیم بن بزرگمهر - محقق:رستگار مقدم گوهری، هادی

تعداد صفحات : 240ص.

موضوعات مرتبط : شعر عرفانی - قرن 7 ق. - شعر فارسی - قرن 7ق. - عراقی، ابراهیم بن بزرگمهر ، 610 - 688؟ق. لمعات - نقد و تفسیر - عرفان - متون قدیمی تا قرن 14 - عشق (عرفان)

کتاب "اشعة اللمعات ( شرح لمعات )" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان