نظریه وحده الوجود بین ابن عربی و الجیلی دراسه تحلیلیه نقدیه مقارنه

زبان : عربی

ناشر : مکتبة خزعل

سایر نویسندگان : نويسنده:ترجمان، سهیله عبد الباعث - محقق:محمود، حربی عباس عطیتو

تعداد صفحات : ج، 890، 10ص.

موضوعات مرتبط : ابن عربی، محمد بن علی، 560 - 638ق. - نظریه درباره وحدت وجود - جیلانی، عبد الکریم بن ابراهیم، 767 - 832؟ق. - نقد و تفسیر - عرفان - وحدت وجود

کتاب "نظریه وحده الوجود بین ابن عربی و الجیلی دراسه تحلیلیه نقدیه مقارنه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان