شکوی الغریب عن الأوطان إلی علماء البلدان

زبان : عربی

ناشر : دار بيبليون

سایر نویسندگان : اعداد:عین‌القضاة، عبدالله بن محمد - محقق:عسیران، عفیف

تعداد صفحات : 102، 28ص.

موضوعات مرتبط : تصوف - عرفان - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "شکوی الغریب عن الأوطان إلی علماء البلدان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان