کتاب المسایل ( التنزلات لیلیة )

زبان : فارسی، عربی

ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی (پژوهشگاه)

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌عربی، محمد بن علی - محقق:دامادی، محمد

تعداد صفحات : سی و سه، 211ص.

موضوعات مرتبط : فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14