بستان السیاحة

زبان : فارسی

ناشر : کتابخانه سنايی

سایر نویسندگان : نويسنده:شیروانی، زین العابدین بن اسکندر

تعداد صفحات : 31، 673ص.

موضوعات مرتبط : آسیا - سیر و سیاحت - ایران - سرگذشت نامه - ایران - سیر و سیاحت - قرن 13ق.

کتاب "بستان السیاحة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان