أربع رسائل كلامیة

زبان : عربی

ناشر : ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (مرکز النشر التابع لم‍ک‍ت‍ب‌ الإع‍لام‌ الإس‍لامي‌‌)

سایر نویسندگان : نويسنده:شهید اول، محمد بن مکی - -:شهید اول، محمد بن مکی - --:شهید اول، محمد بن مکی - شارح:نباطی عاملی، علی بن محمد - نويسنده:نباطی عاملی، علی بن محمد - محقق:مرکز الأبحاث و الدراسات الاسلامیة، قسم إحیاء التراث الاسلامي

تعداد صفحات : 328ص.

موضوعات مرتبط : شهید اول، محمد بن مکی، 734 - 786ق. الباقیات الصالحات - نقد و تفسیر - شهید اول، محمد بن مکی، 734 - 786ق. المقاله التکلیفیه - نقد و تفسیر - کلام شیعه امامیه - قرن 8ق.

کتاب "أربع رسائل كلامیة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه کلام اسلامی 1.2

کتابخانه ای با بیش از 1000 جلد از آثار کلامی

متن کامل 660 عنوان کتاب، افزون بر 1000 جلد از آثار کلامی، طیّ موضوعات و مباحث: کلام عام، الهیات، نبوت، امامت، اهل البیت (علیهم السلام)، معاد، تاریخ کلام، روایات کلامی و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان