نهج الولایة: بررسی مستند در شناخت امام زمان (عج)

زبان : فارسی

ناشر : ال‍ف‌. لام‌. م‍ی‍م‌

سایر نویسندگان : نويسنده:حسن‌‌زاده آملی، حسن

تعداد صفحات : 119ص.

موضوعات مرتبط : محمد بن حسن (عج)، امام دوازدهم، 255ق. - - مهدویت