غایة المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام

زبان : عربی

ناشر : جامعة أم القری، معهد البحوث العلمية و إحياءالتراث الإسلامي

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن فهد، عبد العزیز بن عمر - محقق:شلتوت، فهیم محمد

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : مکه - تاریخ - مکه - سرگذشت نامه

کتاب "غایة المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان