طبقات المحدثین بأصبهان و الواردین علیها

زبان : عربی

ناشر : مؤسسة الرسالة

سایر نویسندگان : نويسنده:ابو الشیخ، عبد الله بن محمد - محقق:بلوشی، عبد الغفور عبد الحق حسین

تعداد صفحات : 4ج.

موضوعات مرتبط : حدیث - علم الرجال - محدثان - محدثان اهل سنت - محدثان شیعه

کتاب "طبقات المحدثین بأصبهان و الواردین علیها" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  25 %  20,000    15,000 تومان

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  25 %  30,000    22,500 تومان