الأنس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل

زبان : عربی

ناشر : مکتبة دندیس

سایر نویسندگان : نويسنده:ابو الیمن‌ علیمی‌، عبد الرحمن‌ بن‌ محمد - محقق:کعابنه، محمود عوده - زير نظر:عطاءالله، محمود علی - محقق:ابوتبانه، عدنان یونس

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : اسلام - سرگذشت نامه - بیت المقدس - تاریخ - پیامبران - سرگذشت نامه - فلسطین - تاریخ

کتاب "الأنس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  25 %  20,000    15,000 تومان