معالم المدینة المنورة بین العمارة و التاریخ

زبان : عربی

ناشر : دار و مکتبة الهلال

سایر نویسندگان : نويسنده:کعکی، عبدالعزیز

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : مدینه - تاریخ - مدینه - جغرافیای طبیعی - مدینه - سیر و سیاحت - مدینه - مسجدها

کتاب "معالم المدینة المنورة بین العمارة و التاریخ" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان