مجموع البلدان اليمن و قبائلها

زبان : عربی

ناشر : دار الحکمة الیمانیة

سایر نویسندگان : نويسنده:حجری یمانی، محمد بن احمد - محقق:اکوع، اسماعیل

تعداد صفحات : 4جلد در دو مجلد.

موضوعات مرتبط : قبایل و نظام قبیله‌ای - یمن - یمن - تاریخ - یمن - جغرافیای تاریخی

کتاب "مجموع البلدان اليمن و قبائلها" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان