تاریخ هند

زبان : فارسی

ناشر : نشر اديان

سایر نویسندگان : مترجم:صنعتی‌زاده ،همایون - نويسنده:تاپار، رومیلا - نويسنده:اسپیر، تامس‌ جورج‌ پرسیوال

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : هند - تاریخ

کتاب "تاریخ هند" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان