أمالي ابن الشجري

زبان : عربی

ناشر : مکتبة الخانجي

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن شجری، هبه ‎الله بن علی - محقق:طناحی، محمود محمد

تعداد صفحات : 3ج.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - صرف و نحو - زبان عربی - معانی و بیان

کتاب "أمالي ابن الشجري" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان