متن انتقادی جوامع الحکایات و لوامع الروایات

زبان : فارسی

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگى‏

سایر نویسندگان : نويسنده:عوفی، محمد بن محمد - مصحح:امیری فیروزکوهی، امیربانو ( مصفا )

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : داستان‏های فارسی - قرن 7ق. - نثر فارسی - قرن 7ق. - کشورهای اسلامی - تاریخ - داستان

کتاب "متن انتقادی جوامع الحکایات و لوامع الروایات" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان