روضة العقول

زبان : فارسی

ناشر : فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار

سایر نویسندگان : نويسنده:ملطیوی، محمد غازی - مصحح:روشن، محمد - تصحیح و تحشیه:جلیل‌پور، ابوالقاسم

تعداد صفحات : بیست، 851ص.

موضوعات مرتبط : نثر فارسی - قرن 6ق.

کتاب "روضة العقول" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان